Galvenais, kas jāatceras – bio/eko produkcija attiecībā uz pārtiku nozīmē vienu un to pašu. Eiropas Savienībā (ES) oficiāli pieņemtais termins ir „bioloģiskā pārtika”. Savukārt Latvijā abiem šiem terminiem ir līdzvērtīgs spēks, tāpēc tos izmantot drīkst tikai tad, ja ir iegūts attiecīgais sertifikāts.

ES regulā 834/2007 ir definēts jēdziens par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģisko pārtiku: ar to saprot tādu lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, kurā ievērota vides aizsardzība, dabas resursu saglabāšana, augsti dzīvnieku labturības standarti, dabīgu vielu un procesu izmantošana ražošanā.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir ļoti stingri ierobežojumi attiecībā uz vairāku vielu lietošanu:

ķīmiskie, sintētiskie pesticīdi,

sintētiskie mēslošanas līdzekļi,

antibiotikas,

pārtikas piedevas.

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir pilnībā aizliegts izmantot ģenētiski modificētus organismus (ĢMO). Dzīvnieku audzēšana notiek brīvā dabā, un tie tiek baroti ar bioloģisko pārtiku. Audzētājiem jāizvēlas tādas augu un dzīvnieku šķirnes un sugas, kas ir izturīgas pret daudzām slimībām un ir adaptējušās vietējiem klimatiskajiem apstākļiem.

Saimniecībām un pārtikas produktiem, kas 95% apmērā sastāv no bioloģiskām sastāvdaļām, var tikt piešķirts ES sertifikāts. Pārtikas produkts ar šādu sertifikātu tiek apzīmēts ar ES ekolapiņu uz zaļa fona. Latvijā ir sava preču zīme – „Latvijas Ekoprodukts”. Šī preču zīme pieder biedrībai „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”. Par preču zīmes lietotāju var kļūt bioloģiskās lauku saimniecības un uzņēmumi, kuriem ir izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.