Tava Spēļu Kaste rada mācību līdzekļus pirmsskolas vecuma bērniem un veido izglītojošu platformu vecākiem, lai mācīšanos pārvērstu jautrā rotaļā un attīstītu bērna zinātkāri.

Uzņēmuma viens no galvenajiem produktiem ir koka burti speciala ietvara, ko M. Montesori pedagogijā sauc par kustīgo alfabētu, kas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai uzsāktu lasītprasmi.

Bez koka burtiem tiek radīti materiāli, kas palīdz bērniem apgūt matemātiku un iepazīt dzīvo un nedzīvo dabu sev apkārt, veidojot izziņas interesi un veidot pasaules uztveri.

Tava spēļu kaste
E-pasts: info@tavaspelukaste.lv
Tālrunis: +37122486001