Z/s “Lapenieki” dibināta 1992. gadā un nodarbojas ar graudkopību un augļkopību. Tā ir Medņu ģimenes saimniecība, kurā bez saimnieka Imanta strādā arī sieva Sandra un abi dēli. Kopā apsaimnieko 300 ha zemes, no tiem 3 ha ir augļu dārzs. Lielākos ienākumus, protams, gūst no graudkopības nozares.

Augļu dārzā saimnieko, ievērojot integrētās audzēšanas noteikumus, tas nozīmē, ka liela nozīme ir profilaktiskiem pasākumiem un pesticīdu lietošana ir ierobežota un pamatota ar regulārām dārza kontrolēm.

Saimniecība ir LPKS “Augļu nams” biedrs. Augļiem un ogām ir nacionālais pārtikas shēmas sertifikāts “Zaļā karotīte”. Piedalās programmā “Skolas auglis”.

“Lapenieki” , Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Tel. 29707343 (Sandra)

Populārākie Produkti

Nothing found.