Ģimenes saimniecībā darbojamies jau no 2005. gada ar graudkopību. Neliels vistu ganāmpulks ir bijis visu šo laiku. 2019. gadā paplašinoties, īpašumā iegūta zeme ar senām ēkām. Kopīgiem ģimenes spēkiem gada laikā no jauna iedzīvinājām 200 gadu veco ēku. Vecās kūtis tika iztīrītas, saremontētas, sakārtotas un pielāgotas vistkopības vajadzībām.

No 2020. gada nācis klāt saimniekošanas virziens – olu ražošana. Tās iegūst no 350 dažādu Dominantes vistu liela ganāmpulka. Vistas dzīvo iekārtotajās mājās, kur tās brīvi ganās ārā, ēd zāli un kukaiņus. Papildus pirktajai barībai, saņem arī saimniecībā izaudzētos graudus, dārzeņus un zaļumus, bet pretī sniedz garšīgas, dažādu krāsu olas.

Lepojamies ar to, ka tik īsā laika periodā varējām uzsākt ražot un realizēt produkciju KalnaCiņu mājas vistu olas. Saimniecībā tiek ražota kvalitatīva un garšīga produkcija, nepiesārņojot dabu un ievērojot visas dzīvnieku labturības prasības. Saimniecībai Pārtikas un veterinārajā dienestā ir izsniegta olu realizācijas atļauja Nr. O-64-21-0193.

Evija Mame

E-pasts: evija.mame@gmail.com
Tālrunis:+37126354671

Populārākie Produkti

Nothing found.