„Nīcas siers” tiek gatavots no nepasterizēta rīta slaukuma govs piena, kuru sāk apstrādāt, kamēr tas vēl ir silts. Ikkatrs siera ritulis ir siera meistaru roku darbs un veidots ar lielu atbildību pret siera kvalitāti.

2017.gadā tika radīta ideja par siera amatniecības ražotni un uzrakstīts projekts, kurš tika iesniegts “Liepājas rajona partnerība” administrētajā LEADER uzņēmējdarbības attīstības projektu programmas 2.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2010.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gada pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

PVD reģ. nr. 076112

Nīcas siers

epasts  nicassiers@gmail.com

Populārākie Produkti

Nothing found.