PAVĀRU MĀJA ATRODAS LĪGATNES PAPĪRFABRIKAS VĒSTURISKAJĀ CENTRĀ, LĪDZĀS UPEI, DIŽIEM KOKIEM UN KALNIEM.
ŠĪ ĒKA JAU SEN BIJUSI LĪGATNIEŠIEM NOZĪMĪGA – TĀ 1901.GADĀ CELTA KĀ DZEMDĪBU NAMS “WILHELMA”.

Atjaunojot seno Līgatnes Dzemdību nama ēku, fokusējāmies uz to, lai procesā tiktu izmantoti vēsturiski un dabiski materiāli, tādi, kā kaļķa apmetums un krāsas. Iespēju robežās esam saglabājuši arī ēkas vēsturisko arhitektūru, lai turpinātu esošo Līgatnes vēstures stāstu.

Pavāru mājas atrašanās vieta starp mežiem un Dabas vērotāju dārzu ļauj mums, kā restorānam, cieņpilni pret vidi noslēgt dabisku pārtikas ciklu, organiskos atkritumus pārstrādājot kompostā un pavasarī tos izmantojot dārzā kā jaunu augsni garšaugu un dārzeņu dobēm.

esam daļa no slow food kustības, kuras mērķis ir saglabāt vietējās tradīcijas, popularizēt bioloģisko lauksaimniecību un izglītot sabiedrību

apliecinājums par „zaļas” saimniekošanas principu ievērošanu, resursu saudzēšanu, par videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu veidošanu

 

Ēriks Dreibants tic, ka visiem ir jābūt pieejamai vietai ārpus pilsētas, lai nesteidzīgi varētu būt kopā ar tuvajiem. Pēc vairākiem Līgatnē pavadītiem gadiem savās ornitoloģijas ekskursijās skolas laikā, Ērikam bija skaidrs, ka Līgatne ar savem vēstures stāstiem, arhitektūru un dabas ainavām ir galamērķis, ar kuru gribas dalīties. Pietiekami tālu no pilsētas, lai izrautos no ikdienas pienākumiem, un gana tuvu, lai varētu ātri atgriezties atpakaļ.

SAIMNIEKS,
Saimnieks,
Pavāru māja Līgatnē
Tālrunis- +371 27331222