LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK not. Nr.255, 20.05.2014)

DISTANCES LĪGUMS

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, LPKS Provinces Produkti, reģ. Nr. 44103091235, Druvas iela 5, Saldus, un persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā provincesprodukti.lv, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Vispārīgie noteikumi

Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.

Piegādes un samaksas kārtība

 

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci,  apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto, pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Saldū un gadījumos, kad pasūtījums ir vismaz 50 EUR piegāde (uz zemāk miņetajām pilsētām) ir bez maksas. Ja pasūtījums ir mazāks, maksa par piegādi – 5 EUR.

Piegāde ārpus Saldus novada robežām iespējama Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī un Skrundā vai sazinoties individuāli.

Preci saņemt var vienu reizi nedēļā, preču izsniegšanas punktā – Saldū, Druvas ielā 5. Preču izsniegšana sestdienās, preču pasūtīšana internetveikalā – līdz otrdienas vakaram, 22.00

 

Piegādes noteikumi

 

Preci iespējams saņemt šādos veidos:

  • bez maksas saņemt mūsu veikalā – Druvas iela 5, Saldus.
  • Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 50 EUR
  • Ar Omniva starpniecību pa visu Latviju (izņemot produktus, kuriem ir vajadzīgs temperatūras režīms), maksa par piegādi atkarīga no pasūtījuma lieluma.
  • Ar citiem kurjeriem pa visu Latviju, ja piegādi nevar nodrošināt Omniva.

Piegādes vai saņemšana uz vietas iespējamas katru nedēļu, ja preci pasūta līdz otrdienai, to piegādā vai var saņemt līdz sestdienai.

* Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu internetveikali  nedrīkst veikt alkoholisko dzērienu piegādi, līdzi ar to pasūtot alkoholiskos dzērienus ir jāizvēlas Saņemšanas veids” Uz vietas veikalā”.

 

Atteikuma tiesību izmantošana

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas – ja pasūtīta viena prece, no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ vai tās ātri bojājas, vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts vai, attiecībā uz pārtikas precēm – atvērts iepakojums.

Lai atsauktu pirkumu un saņemtu atteikuma veidlapu, aicinām nosūtīt pieteikuma ziņu uz e-pastu: info@provincesprodukti.lv

Atdodamā prece Pircējam jānogādā Druvas iela 5, Saldus, LV-3801 un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

Nauda par preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Datu uzglabāšana

 

Mēs jūsu datus apstrādājam tik ilgi, kamēr jūs vēlaties saņemt no mums pakalpojumus

 

Datu nodošana

Ņemot vērā jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs jūsu datus varam nodot datu apstrādātājiem fiziskām un juridiskām personām, lai mūsu vārdā veiktu atsevišķas apstrādes darbības. Parasti mēs nenododam jūsu datus trešajām personām, tomēr gadījumos, ja jūs izsakāt savu piekrišanu, mēs varam tos nodot mūsu uzticamiem sadarbības partneriem. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses sakarā ar prasībām, kas iesniegtas pret mums.

Datu drošība

Personas dati tiek glabāti drošos tīmekļa serveros, izmantojot visus pieejamos saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošos datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies laika gaitā. Regulā noteiktos gadījumos jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības prasīt saņemt mums sniegtos personas datus un prasīt, lai mēs nosūtam tos citam pārzinim, ja tas ir iespējams.

Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi LPKS Provinces Produkti, Druvas iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801 vai uz e-pastu: info@provincesprodukti.lv. Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

Tiesības iesniegt sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Saldus nov., Saldus, Druvas iela 5, LV-3801 vai izmantojot e-pastu: info@provincesprodukti.lv

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde tiek veikta pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. (Detalizētu informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.)