„PROVINCES PRODUKTI” PRIVĀTUMA POLITIKA

1. IEVADS.

 • Laipni aicinām Jūs iepazīties ar „Provinces Produkti” Privātuma politiku. Šī politika apraksta, kā LPKS Provinces Produkti (reģistrācijas numurs 44103091235, adrese: Druvas iela 5, Saldus, Saldus novads) (turpmāk saukta „Provinces Produkti”) iegūst un apstrādā personas datus, ko „Provinces Produkti” iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē „Provinces Produkti” veikalu vai interneta mājas lapu (turpmāk saukti arī ‒ „Datu subjekts” vai „Jūs”).
 • Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • Jūsu personisko datu pārzinis ir LPKS Provinces Produkti, pie kā Jūs konkrētajā gadījumā vēršaties, lai iegādātos preci.
 • Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar Privātuma politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzu, sazinieties ar „Provinces Produkti”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus.

2. KAD MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

 • Kad apmeklējat „Provinces Produkti” tīmekļa vietni, atbilstoši Jūsu izvēlei par sīkdatņu izmantošanu, iegūst un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā iegūtos datus, piemēram, datus par Jūsu atrašanās vietu un izmantoto ierīci, IP adresi, vietnes apmeklējuma laiku, vietnē izmantotajām izvēlnēm u. tml.
 • Kad sazināties ar „Provinces Produkti”, izmantojot „Provinces Produkti” tīmekļa vietni, tālruni, e-pastu vai sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālus (Facebook, Instagram, Youtube, vai citus nākotnes kanālus), „Provinces Produkti” iegūst un apstrādā datus, kas rodas saziņas laikā, piemēram, Jūsu e-pasti, vaicājumi un citi dati, ko Jūs mums sniedzat vai atklājat.
 • „Provinces Produkti” neiegūst datus par Jums no trešajām personām vai publiskiem un privātiem avotiem, izņemot kā norādīts šajā Privātuma politikā.

3. NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS, KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

 • Klientu datu apstrāde
 • „Provinces Produkti” iegūst un apstrādā personas datus tikai atbilstoši norādītajiem datu apstrādes mērķiem un vienmēr nodrošinot tiesisku pamatu datu apstrādei, kā arī ievērojot Datu subjektu intereses un tiesības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
 • Kad iegādājaties „Provinces Produkti” preci, mēs izmantojam no Jums iegūtos datus, lai izpildītu darījuma attiecības ar Jums (pārdotu un piegādātu attiecīgo preci). Šajā gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir savstarpējo līgumsaistību izpilde.
 • Ja vēlaties mums nosūtīt ziņas vai komentārus, uzdot jautājumus vai nosūtīt pieprasījumus, abonēt jaunumu saņemšanu tml., saziņai varat izmantot „Provinces Produkti” tīmekļa vietni www.provincesprodukti.lv, e-pastu vai sociālos plašsaziņas līdzekļus. Šādā gadījumā „Provinces Produkti” izmanto Jūsu sniegtos personas datus, lai Jums sniegtu atbildi uz konkrēto jautājumu vai pieprasījumu.
 • Personas datu apstrāde citiem nolūkiem.
  • Noteiktos gadījumos „Provinces Produkti” var apstrādāt Jūsu personas datus, kad tas nepieciešams likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, ir noteikti gadījumi, kad mums jāsaglabā dati, kā to nosaka grāmatvedības vai nodokļu likumdošanas akti.

4. „PROVINCES PRODUKTI” TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANA

 • „Provinces Produkti” tīmekļa vietnē apmeklētāji var saņemt informāciju par „Provinces Produkti” produktiem, zīmolu, kā arī sazināties ar mums, pieteikties pie mums darbā un izmantot citas tīmekļa vietnes izvēlnes.
 • Sīkdatnes
  • „Provinces Produkti” tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ko izmantojat tīmekļa vietnes apmeklēšanai (tālrunis, planšetdators u. tml.). Sīkdatnes galvenokārt izmanto, lai tīmekļa vietne strādātu daudz efektīvāk un nodrošinātu ērtu un individuālu lietotāja pieredzi. Piemēram, sīkdatnes saglabā datus par Jūsu veiktajām izvēlēm mūsu tīmekļa vietnē un kādas vietnes esat apmeklējis. Sīkdatnes neiegūst datus no Jūsu ierīces un nesaglabā personas datus.
  • Kad pirmo reizi apmeklējat „Provinces Produkti” tīmekļa vietni, Jūs tiekat informēts par sīkdatņu izmantošanu, kā arī Jums tiek piedāvāts izdarīt savas sīkdatņu izvēles. Turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apstiprināt, ka piekrītat attiecīgo sīkdatņu izmantošanai.
  • Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu, izmainot Jūsu pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus. Savā pārlūkprogrammā sīkdatnes varat pilnībā bloķēt, iespējojot tās tikai noteiktās tīmekļa vietnēs, vai pilnībā iespējot. Ja atspējosiet sīkdatnes, iespējams, dažas tīmekļa vietnes daļas nefunkcionēs pareizi.
  • „Provinces Produkti” tīmekļa vietnē izmanto gan sesijas, gan pastāvīgās sīkdatnes. Pagaidu jeb sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas no Jūsu ierīces, līdzko aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē arī pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas un tur tiek saglabātas līdz pat 26 mēnešiem.
  • „Provinces Produkti” tīmekļa vietnē izmanto šādas sīkdatnes:

Absolūti nepieciešamās sīkdatnes, kam ir būtiska nozīme, lai Jums nodrošinātu iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes funkcijas. Ja vēlaties apmeklēt Provinces Produkti tīmekļa vietni, šīs sīkdatnes tiks izvietotas jūs par to informējot, bet neatkarīgi no jūsu piekrišanas.

Analītiskās sīkdatnes, kas iegūst informāciju par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un veidiem, kā apmeklētāji to sasniedz, u. tml. Mēs šo informāciju izmantojam, lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas problēmas un uzlabotu lietotāju pieredzi, mērķētas reklāmas un veicinošās tirgvedības nolūkā.

Trešo personu sīkdatnes. Dažu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālu (Facebook, Instagram) elementi ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietni, kas kopīgo sociālā plašsaziņas līdzekļa kanāla saturu mūsu vietnē un var izlasīt šo kanālu sīkdatnes, kā arī saglabāt tās Jūsu ierīcē. Šo sīkdatņu nolūks var būt sociālā plašsaziņas līdzekļa kanālā izvietotās reklāmas personificēšana.

5. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM, GLABĀŠANA UN IZNĪCINĀŠANA.

 • „Provinces Produkti” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes likumību, iegūto personas datu drošību un datu aizsardzības principu ievērošanu.
 • „Provinces Produkti” nodrošina, lai piekļuve personas datiem tiktu piešķirta tikai tiem „Provinces Produkti” darbiniekiem vai citām personām, kam piekļuve nepieciešama, lai veiktu ar datu apstrādes nolūkiem saistītos uzdevumus vai izpildītu likuma prasības.
 • Visu „Provinces Produkti” darbinieku, kam, veicot profesionālos uzdevumus, varētu būt saskare ar personas datiem, pienākums ir neizpaust personas datus.
 • „Provinces Produkti” glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkiem, kuriem šie dati tika iegūti vai cik to nosaka likums.
 • Paturot personas datus, „Provinces Produkti” ievēro šādus glabāšanas periodus:
  • Mēs līguma slēgšanas un līgumsaistību izpildes nolūkos iegūtos datus glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei līguma darbības periodā, un pēc šā līguma termiņa beigām tik ilgi, kamēr var rasties jebkādas prasības saistībā ar šīm līgumiskajām attiecībām, bet pārsvarā 3 gadus pēc līguma izbeigšanas.
  • Grāmatvedības pamatdokumentus mēs glabājam 7 gadus, ja vien likumdošana nepieprasa atsevišķu dokumentu glabāšanu ilgāk.
  • No tīmekļa vietņu pieprasījumiem iegūtos personas datus mēs glabājam [1 gadu].
  • No sīkdatnēm iegūto informāciju mēs glabājam [2 gadus].
  • Datus, kas iegūti, balstoties uz piekrišanu, mēs parasti glabājam līdz piekrišanas atsaukšanai vai tik ilgi, cik atrunāts piekrišanā.
  • Personu datus, kuras iesniegušas darba pieteikumu, bet nav pieņemtas darbā, mēs glabājam 6 (sešus) mēnešus.
 • Beidzoties glabāšanas periodam, visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem dokumentiem, kas ir saturējuši attiecīgos personas datus, un personas datus saturošie papīra dokumenti tiek iznīcināti vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

6. JŪSU TIESĪBAS.

 • Attiecībā uz personas datu apstrādi Jums ir visas piemērojamajos tiesību aktos noteiktās tiesības un, pirmkārt, šādas tiesības:
  • Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi – šī Privātuma politika sniedz vispārīgu informāciju par to, kā „Provinces Produkti” apstrādā Datu subjekta personas datus un kādi dati tiek apstrādāti: lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar „Provinces Produkti”.
  • Tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar piemērojamajiem likumdošanas aktiem.
  • Datu atjaunināšanas un labošanas tiesības ‒ Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt Jūsu datus atjaunināt un izlabot kļūdainos. Personas datus var atjaunināt, iesniedzot attiecīgo lūgumu „Provinces Produkti” vai arī „Provinces Produkti” pašapkalpošanās vidē.
  • Tiesības izteikt iebildumus – Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi „Provinces Produkti”, ja personas dati tiek apstrādāti „Provinces Produkti” likumīgajās interesēs.
  • Tiesības pieprasīt dzēst personas datus ‒ Jums ir tiesības pieprasīt „Provinces Produkti” izdzēst Jūsu personas datus.
  • Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei – ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo „Provinces Produkti” doto piekrišanu, un „Provinces Produkti” pārtrauks šajā nolūkā veikto Jūsu personas datu apstrādi.
 • Lai izmantotu Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar „Provinces Produkti”, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegtos datus. Noteiktu pieprasījumu gadījumā, kad nepieciešama papildu piekļuve vai datu apstrāde, mēs varam Jums lūgt iesniegt pieprasījumu elektroniski parakstīta dokumenta veidā, lai mēs pietiekošā mērā varētu identificēt personu, kas iesniegusi pieprasījumu. Lūdzu ņemt vērā, ka „Provinces Produkti” vienmēr atbildēs uz pieprasījumiem pie pirmās izdevības, bet dažkārt atbildes sniegšana uz pieprasījumiem un jautājumiem var aizņemt līdz pat 30 dienām, tāpēc „Provinces Produkti” laipni lūdz Jūs uzgaidīt, līdz saņemsit atbildi.
 • „Provinces Produkti” nodrošina Datu subjektu tiesību ievērošanu atbilstoši piemērojamajiem likumdošanas aktiem. Lūdzu ņemt vērā, ka Provinces Produkti Privātuma politikas sadaļās norādītās Datu subjektu tiesības nav absolūtas un neierobežotas. Dažos gadījumos citu Datu subjektu tiesības vai „Provinces Produkti” likumīgās intereses var ierobežot Jūsu tiesības.

7. PRIVĀTUMA POLITIKAS UN CITU NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU GROZĪJUMI

 • „Provinces Produkti” patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Privātuma politikas noteikumus un nosacījumus. Pēc izmaiņām jaunie noteikumi un nosacījumi tiek publicēti „Provinces Produkti” tīmekļa vietnē.
 • Privātuma politiku regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

8. KONTAKTINFORMĀCIJA

 • Ja Jums ir kādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem, vai kā „Provinces Produkti” apstrādā Jūsu personas datus, kā arī, lai iesniegtu pieprasījumus vai sūdzības par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar „Provinces Produkti”, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju:

LPKS Provinces Produkti

 • Adrese: Druvas iela  5, Saldus,, Saldus novads LV-3801, Latvija

  e-pasts: info@provincesprodukti.lv

  Tālrunis: +37128633520